“પેઈન ઈઝ માઈ ડેસ્ટની, એન્ડ આઈ કેન નોટ અવોઈડ ઇટ” By Raj Goswami

હોલીવુડની તર્જ પર, મનોવૈજ્ઞાનિક ફિલ્મો ઓછી બની છે. જે બની છે, તે ભૂત-પ્રેત અને ડ્રામાબાજી-તમાશાથી ભરપુર મસાલા ફિલ્મો છે, પણ...

સ્કુલનું નવું સત્ર શરૂ થશે. શું પેન, પાટી, નિશાળ ભુલાશે.? કોરોના શું શિખવશે, આભાસી જીવન કે વાસ્તવિક પાઠ.? ઈમેજમેકર : શૈલેશ રાવલ

હા, 15મી જૂન, કે તે પછી જે ગુરુવાર આવે તે દિવસે મોટાભાગે સ્કુલનું નવું સત્ર શરૂ થાય, ઉપલા વર્ગમાં જનારા...

સાયબર ક્રિમિનલ્સ તેમજ ઈન્ટરનેટ માફિયાઓ થી બચવા સર્ચ એન્જિન માં આ બાબતો ક્યારેય સર્ચ ન કરવી

આજના સમયમાં નાનામાં નાની માહિતી થી કોઈ પણ મોટા કાર્ય ની માહિતી જો મેળવવી છે તો સૌથી પેહલા તો નામ...