તેજસ્વી યાદવ ના ” બેરોજગારી પલાયન શેલ્ટર હોમ કાંડ ” સહિત 11 સવાલો

27 Oct. Vadodara: પ્રધાનમંત્રી ની બિહાર ની મુલાકાત પહેલા જ તેજસ્વી યાદવે બેરોજગારી પલાયન હોમ કાંડ સહિત 11 પ્રશ્નો પૂછ્યા...

किसने कहा- हमारी सरकार आई तो मां-बहनों को छेड़ने वालों को सीधे गोली मरवा देंगे…?

27 Oct. Vadodara: जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव नालंदा के हिलसा में चुनावी सभा करने पहुंच थे।...